D5L - Fritidsskipper

fritidsskipper


Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart *) og inneholder følgende hovedemner:

•  navigasjon 
•  navigasjonsinstrumenter 
•  sjøveisregler m/radarobservasjon og brovakthold 
•  skipslære 
•  sikkerhetsopplæring D5L (førstehjelp  og redning/brannvern) **) 
•  teknologi/motorlære

*)
 Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

**) Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer - som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

Undervisningen er i hovedsak i klasseromsundervisning. For at alle skal ha best mulig utbytte av opplæringen, har vi satt Standard kjøremønster er to kvelder pr. uke.

Eksamen: Denne består av skriftlig og/eller muntlig/praktisk prøve etter avsluttet emne. For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag.

Fartstid: 
For å få utstedt Fritidsskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

  • Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.


  • Alternativt kan du ha minst 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt,fortøyning, laste-og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer, eller

 

  • Bestått praktisk utsjekk

 

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn. 

Verifisering av rettigheter inntil 24 meters lengde: Som en følge av endringene i kvalifikasjonsforskriften kan innehavere av fritidsbåtskippersertifikat laste ned en bekreftelse for dokumentasjon på like rettigheter som innehavere av fritidsskippersertifikat (klikk her for å lese orientering)

© Midt-Norsk Seilskole as 2019