D5 - kystskipper

kystskipper


Vi tilbyr støtteundervisning til privatisteksamen for Dekksoffisersertifikat D5. 

Sertifikatet gir rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord – og Østersjøfart.

Hovedemnene for D5 nautiske fag består av:

  1. Navigasjon

  2. Navigasjonsmidler

  3. Skipslære m/laste - og stabilitetslære

  4. Sjøveisregler og brovakthold.


For å få D5 sertifikat kreves det ROC sertifikat og grunnleggende og videregående SIKKERHETSKURS for sjøfolk samt kurs i medisinsk behandling.

For å få utstedt sertifikat etter STCW med gyldighet i 5 år må man også gjennomføre tilleggskursene:

a) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) minimum 24 timer

b) BRM (Bridge Resource Management) minimum 30 timer

© Midt-Norsk Seilskole as 2019