Teori kurs

Teorikursene er i lagt opp som klasseromsundervisning. For spesielt kystskipperkursene vil det dessuten være nyttig med egenstudier. Det er ingen møteplikt til kursene, men det føres fremmøteprotokoll. Fritidsskipperkurset krever et fremmøte på minimum 75% for å kunne gå opp til eksamen i det enkelte fag. Dersom man ikke møter opp, må man selv ta ansvaret for å innhente klassen i undervisningen samt skaffe seg opplysninger av praktisk art etc. som måtte være gitt til klassen ved slikt fravær.© Midt-Norsk Seilskole as 2019