Læreplan - Kompetent Mannskap

Kompetent mannskap kurset gir en introduksjon til seiling og lærer deg personlige sikkerhet og sjømannskap opp til det nivået som kreves for å være en nyttig medlem av mannskapet på en seilbåt.

Kjennskap til nautisk terminiologi, seilbåt, rigg og seil

 • Tilstrekkelig kunnskap til å forstå ordrer som gis om seiling og den daglige driften av båten.

Seilhåntering

 • Rigge og heise seil, reve og behandling av seil
 • Bruk av fall og skjøter og tilhørende vinsjer

Tauvark

 • Behandling av tau, inkludert kveiling, stuving, sikring til kryssholdt og pullerter
 • Behandling av fortøyningsytstyr
 • Evne til å knytte følgende knoper og å kjenne til riktig bruk av de: åttetallsknop, halvstikk, dobbelt halvstikk, pålelestikk, båtsmannsknop

Brannsikkerhet og slukking

 • Bevissthet om farene ved brann og de nødvendige forholdsregler for å hindre brann
 • Kunnskap om hvilke tiltak som skal iverksettes i tilfelle av brann

Personlig sikkerhetsutstyr

 • Forstår og overholder regler for bruk av sikkerhetsseler, redningsvester og personlige flytehjelpemidler

Mann over bord (MOB)

 • Kunnskap om hvilke tiltak som skal iverksettes i tilfelle mann over bord

Sikkerhetsutstyr

 • Kan operere nødblussene og nødraketter, og vet nårtid de skal brukes
 • Forstår hvordan du setter ut og stiger ombord i en redningsflåte

Manners and customs

 • Forstår akseptert praksis med hensyn til: bruk av flagg, forebygging av unødvendig støy eller forstyrrelser i havn 
 • Klar over ansvaret alle som ferdes på sjøen har, for å beskytte miljøet

Seilingsbestemmelser

 • Er i stand til å holde effektiv utkikk når båten er underveis

Joller

 • Forstår og følger lastebestemmelsene for joller. Er i stand til å håndtere en jolle med årer.

Meteologi

 • Kjennskap til værvarslingstjenester og kjennskap til Beaufort-skalaen

Sjøsyke

 • Effekter av om en upåvirket / delvis påvirkes / hardt rammet av sjøsyke

Seiling

 • Forstår de grunnleggende prinsippene for seiling og kan trimme seil på kryss, slør og lens.
 • Kan styre en kompasskurs, under seil og for motor.

Generelle plikter

 • Har utført de generelle plikter tilfredsstillende på dekk og under dekk i forbindelse med daglig driften av fartøyet
© Midt-Norsk Seilskole as 2019