Læreplan ICC Skipper

ICC Skipper kurset lærer deg kystnavigasjon, sjømannsskap og båthåntering opp til en standard som kreves for å fungere som skipper på en seilbåt i kjent farvann på dagtid.

1. Forberedelse for en legger til sjøs

·       Er i stand til å forberede en seilbåt for seilas, inkludert motor sjekk, valg av seil, sikre og stue utstyr på dekk og under dekk.

2. Dekksarbeid

 • Kan reve, ta ut rev og skifte seil tilpasset vindforholdene
 • Kan forberede fortøyningstau og ta ansvar på dekk ved fortøyning langs brygge, og ved avgang fra brygge.
 • Kan fortøye til bøye og forlate bøye
 • Kan velge ut anker plass, forberede ankring, sette anker og ta opp anker.

3. Navigasjon

Er fortrolig med kartarbeid og rutinene knyttet til navigasjon inkludert:

 • Ta og plotte visuelle peilinger for å bestemme posisjon
 • Bruk av elektronisk navigasjons utstyr for å bestemme posisjon
 • Bruk av veipunkter (waypoints)
 • Bestemme bestikkposisjon og antatt posisjon
 • Bestemme tidevannshøyder og strømmer
 • Bestemme kurs å styre med korreksjon for tidevann og avdrift
 • Kjennskap til IALA bøyemerking
 • Vedlikehold av navigasjonslog
 • Bruk av dybde logg og loddline

4. Innaskjærs og havne navigering

 • Kan forberede og gjennomføre en navigasjons plan for innseiling eller utseiling av havn eller innaskjærs farvann
 • Forstår bruken av overettlinjer

5. Meteorologi

 • Kjenner til hvor værmeldinger hvor hentes fra
 • Kan tolke maritime værmeldinger og bruke barometer for bestemmelse av værskifte

6. Sjøveisregler

 • Har god kjennskap til sjøveisreglene om forebygging av sammenstøt på sjøen.

7. Vedlikehold og reparasjoner

 • Forstår og kan gjennomføre vedlikeholdsoppgaver
 • Kjenner til egenskapene, bruken og vedlikehold til de mest vanlige syntetiske fibrene som benyttes i skjøter, fall for fortøynings tau.

Motor

 • Kan skifte drivstoff filter, sjøvannsfilter, pumpeimpeller og lufte drivstoffsystemet.

Proviantering

 • Forstår og kan proviantere mat og drikke
 • Kan bestemme nødvendig drivstoffmengde for planlagt seilas

Nødsituasjoner

 • Er i stand til – som skipper – å foreta de nødvendige og korrekte tiltakene for å berge mannskap over bord (MOB)
 • Forstår bruken av håndbluss, røyksignaler og fallskjermraketter
 • Forstår bruken av redningsflåte
 • Kan bruke VHF i nødstilfelle og sende en nødmelding
 • Forstår hvordan en skal sikre en tauing.
 • Forstår redningsprosedyrer inkludert helikopter redning.

Båthåntering for motor

 • Kan bringe en båt sikkert longside til og fra en brygge
 • Kan fortøye til bøye og forlate bøye under forskjellige vind forhold
 • Kan sette anker og ta opp anker under forskjellige vind forhol
 • Kan styre og trimme seilene effektiv med vinden inn fra forskjellige retninger

Planlegging av seilas

 • Kan planlegge og lage en plan for en kyst seilas, hvor det tas hensyn til relevante navigasjonsfarer og båten og mannskapets begrensinger.

 Natt seiling

 • Har opplevd nattseiling, inkludert havne inn- eller utseiling
 • Forstår de spesielle behovene for planlegging, holde utkikk og identifisering av navigasjonsmerker om natten.

 Sjøsyke

 • Kjenner til effektene av om en er upåvirket / delvis påvirkes / hardt rammet av sjøsyke

 Seiling og rormann

 • Forstår de grunnleggende prinsippene for seiling og kan trimme seil på kryss, slør og lens.
 • Kan styre en kompasskurs, under seil og for motor.

Generelle plikter

 • Har utført de generelle plikter tilfredsstillende på dekk og under dekk i forbindelse med daglig driften av fartøyet
© Midt-Norsk Seilskole as 2019