Videregående kurs II - ICC Skipper


P1000278


ICC Skipper Kurset gir deg kompetanse til føre en seilbåt i kjent farvann på dagtid. Før du starter det praktiske 5-dagers kurs bør du ha minimum 5 dager sjøtid, 4 natt timer og seilt tilsammen min. 100 nautiske mil. Du kan få denne erfaringen ved å ta et Kompetent Mannskap kurs. Du bør også ha tatt båtførerprøven. 

I løpet av ICC Skipper kurset vil du bli undervist i grunnleggende kystnavigering, båthåntering og sjømannskap. Du vil fortløpende bli vurdert, og etter bestått kurs kan du velge å avlegge praktisk ICC (internationalt båtførersertifikat) eksamen. Med ICC sertifikat kan du leie seilbåt i Norge og utlandet. 

Versjoner og kvalifikasjonskrav ICC

ICC sertifikat finnes i forskjellige versjoner, med tilhørende rettigheter og begrensninger;

  •  Fører av motorfartøy i kystfart, og/eller
  •  Fører av seilfartøy i kystfart
  •  Fører av fartøy i kanalfart (utstedes ikke i Norge)


I Norge tilbys kun ICC sertifikat med rettigheter til å føre motorfartøy og/eller seilfartøy i kystfart.

Utsteder av ICC er Norsk Test. For å kvalifisere til ICC må følgende krav oppfylles:

  • Du må være Norsk statsborger eller bosatt i Norge, amerikansk statsborger eller statsborger i land som ikke er medlem av de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa
  • Fylt 16 år
  • Kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller inneha gyldig kvalifikasjonsbevis
  • Oppfylle kravene til praktisk prøve
  • Oppfylle kravene til helse


Kravene til dokumentasjon fremkommer i søknadsskjema, som skal sendes til Norsk Test.

© Midt-Norsk Seilskole as 2019