ICC - International Certificate of Competence

Internasjonalt båtførersertifikat

Internasjonalt sertifikat for båtførere av fritidsbåter under 15 meter, som gjelder i alle EU land.  Kravet for å gå opp til eksamen er at båtførerprøven eller tilsvarende er bestått og at kandidaten har de nødvendige ferdighetene til å kunne seile og manøvrere en båt, både for seil og motor.

For de med liten erfaring er det nødvendig å ta Dag Skipper kurset, for å kunne gå opp til eksamen. 

For de med seilerfaring kan det være aktuelt å ta et en-dags forberedende kurs før eksamen avlegges.

Versjoner og kvalifikasjonskrav ICC

ICC sertifikatet er et sertifikat for førere av fritidsbåter under 15 meter. De land som har akseptert FN resolusjon nr. 40 om International Certificate for Operators of Pleasure Craft (ICC), er forpliktet å anerkjenne ICC som gyldig førerdokumentasjon. Det gjøres oppmerksom på at ICC i utgangspunktet ikke er et krav , og at de landene som har akseptert resolusjonen kan ha ulike regelverk og praksis. Hos enkelte land vil dette i realiteten innebære at det er krav til ICC (uavhengig om du er født tidligere enn 1980). Videre vil utleier, til tross for at et lands sjøfartsmyndighet ikke stiller krav til ICC, allikevel kunne kreve ICC for å leie ut sine fritidsbåter.

Følgende land har akseptert resolusjonen; Østerrike, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Romania, Slovakia, Sveits og Storbritannia.

Det er i tillegg land som ikke har akseptert resolusjonen, men som allikevel vil kunne stille krav til ICC. Sjøfartsdirektoratet anbefaler på generelt grunnlag at personer som skal reise utenlands, og som planlegger å leie fritidsbåt inntil 15 meter, kontakter aktuelle lands sjøfartsadministrasjon og utleier for å avklare eventuelle krav til ICC.

Versjoner og kvalifikasjonskrav ICC

ICC sertifikat finnes i forskjellige versjoner, med tilhørende rettigheter og begrensninger;

  •  Fører av motorfartøy i kystfart, og/eller
  •  Fører av seilfartøy i kystfart
  •  Fører av fartøy i kanalfart (utstedes ikke i Norge)


I Norge tilbys kun ICC sertifikat med rettigheter til å føre motorfartøy og/eller seilfartøy i kystfart.

Utsteder av ICC er Norsk Test. For å kvalifisere til ICC må følgende krav oppfylles:

  • Du må være Norsk statsborger eller bosatt i Norge, amerikansk statsborger eller statsborger i land som ikke er medlem av de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa
  • Fylt 16 år
  • Kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller inneha gyldig kvalifikasjonsbevis
  • Oppfylle kravene til praktisk prøve
  • Oppfylle kravene til helse


Kravene til dokumentasjon fremkommer i søknadsskjema, som skal sendes til Norsk Test.

© Midt-Norsk Seilskole as 2019